คุณกุลลภา สถาวร

Partner, Baker&McKenzie Thailand

คุณกุลลภา สถาวร

Partner, Baker&McKenzie Thailand

Education

University of Cambridge (Master of Laws LL.M.) (2006)

Chulalongkorn University (LL.B. First Class Honors) (2004)

The Law Society of Thailand (Certificate Legal Training) (2004)

All courses by คุณกุลลภา สถาวร

ประเด็นที่น่าสนใจในสัญญาสินเชื่อ (Commercial Lending)

06 Oct 2018
09:30 - 17:00