คุณฐานะนันต์ สังข์นวล

Partner, Baker&McKenzie Thailand

คุณฐานะนันต์ สังข์นวล

Partner, Baker&McKenzie Thailand

Education

Kellogg School of Management (Certificate, Business Administration, 2002)

Northwestern University School of Law (LLM, 2002)

Chulalongkorn University (LLB, honors, 1999)

Admitted to the Thai Bar Association

Admitted to the Law Society of Thailand

All courses by คุณฐานะนันต์ สังข์นวล

การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)

10 Nov 2018
14:00 - 17:00