คุณวิจิตรเลขา มารมย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวิจิตรเลขา มารมย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Education

All courses by คุณวิจิตรเลขา มารมย์

Fintech: ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

29 Sep 2018
14:00-17:00