คุณบุญญาพร ดอนนาปี

Partner, Baker McKenzie Thailand

คุณบุญญาพร ดอนนาปี

Partner, Baker McKenzie Thailand

Education

– Columbia University (LLM, 2008)

– Chulalongkorn University (LLB, 1st class honors, 2003)

– Thai Bar Association

– The Law Society of Thailand

All courses by คุณบุญญาพร ดอนนาปี

หลักการและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (Listed Company)

24 Oct 2018
18:00 - 21:00