คุณพลอย เจริญสม

ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

คุณพลอย เจริญสม

ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

Education

All courses by คุณพลอย เจริญสม

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์: ประเด็นสำคัญที่นักธุรกิจและนักกฎหมายควรรู้

14 Nov 2018
18:00 - 21:00