คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย)จำกัด

คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย)จำกัด

Education

All courses by คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA

การวิเคราะห์งบการเงิน

27 Oct 2018
09:30-17:00