คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Education

BACHELOR OF LAW (LL.B.)
CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok, Thailand

BARRISTER – AT – LAW
THAI BAR INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION, Bangkok, Thailand

MASTER AT LAW (LL.M.) Emphasis : Business Law
CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok, Thailand

MASTER AT LAW (LL.M.) Emphasis : International Banking Law
BOSTON UNIVERSITY, Massachusetts, USA
(Krung Thai Bank PCL. Scholarship)

All courses by คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ: มุมมองจากผู้ใช้กฎหมายในปัจจุบัน

20 Oct 2018
14:00-17:00