คุณอโรรา อุนนะนันทน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณอโรรา อุนนะนันทน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Education

All courses by คุณอโรรา อุนนะนันทน์

Digital Economy and National E-Payment

29 Sep 2018
09:30 - 12:30