คุณเติมพงศ์ ปรองดอง

Lawyer, Baker McKenzie Thailand

คุณเติมพงศ์ ปรองดอง

Lawyer, Baker McKenzie Thailand

Education

– University of Bristol (LLM, 2013)

– Thammasat University (LLB, 2004)

– Admitted to the Thai Barrister-at-law

– Admitted to the Law Society of Thailand

All courses by คุณเติมพงศ์ ปรองดอง

Joint Venture and Consortium

15 Sep 2018
09:30 - 12:30