คุณเทพชล โกศล

Partner, Baker&McKenzie Thailand

คุณเทพชล โกศล

Partner, Baker&McKenzie Thailand

Education

Columbia University (LLM, 2001)

The University of California (Orientation to U.S. Law, 1999)

Chulalongkorn University (LLB, 1st class honors, 1995)

Member of the Thai Bar Association

Admitted to the Law Society of Thailand

All courses by คุณเทพชล โกศล

หลักการและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (Listed Company)

24 Oct 2018
18:00 - 21:00

Joint Venture and Consortium

15 Sep 2018
09:30 - 12:30

กระบวนการและทางปฏิบัติในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำInitial Public Offering (IPO)

03 Nov 2018
09:30 - 12:30

หลักการเจรจาและร่างสัญญาทางธุรกิจ

24 Nov 2018
09:30-17:00