คุณโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์

Partner, Baker & McKenzie Thailand

คุณโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์

Partner, Baker & McKenzie Thailand

Education

Harvard Law School (LLM, 2005)

Cambridge University (LLM, 2004)

Chulalongkorn University (LLB, 1st class honors, 2002)

Admitted to the Law Society of Thailand

Admitted to the Thai Barrister-at-law, 2003

All courses by คุณโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับค้ำประกัน จำนอง จำนำ

10 Oct 2018
18:00 - 21:00