คุณไพร ประหลาดเนตร

นิติกรชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณไพร ประหลาดเนตร

นิติกรชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Education

All courses by คุณไพร ประหลาดเนตร

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ: บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

20 Oct 2018
09:30-12:30