ดร.กนก จุลมนต์

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา

ดร.กนก จุลมนต์

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา

Education

University of Illinois, College of Law, Champaign, IL, U.S.A.
Doctor of the Science of Law (J.S.D.)
Dissertation Topic: “Consumer Bankruptcy in Thailand”
Honors: Scholarship of the Thai Court of Justice
Elected member in The Honor Society of Phi Kappa Phi (top 10 percent of graduate students)

The University of Chicago The Law School, Chicago, IL, U.S.A.
Master of Laws
Honor: Scholarship of the Royal Thai Government

New York University School of Law, New York, NY, U.S.A.
Master of Laws
Honor: Scholarship of the Royal Thai Government

Chulalongkorn University, Faculty of Law, Bangkok, Thailand
Bachelor of Laws (First Class Honors) with a GPA of 3.72/ 4.0

Thai Barrister-at-Law, Thai Bar Association

All courses by ดร.กนก จุลมนต์

กฎหมายล้มละลาย:ประเด็นสำคัญที่นักธุรกิจและนักกฏหมายควรรู้

17 Nov 2018
14:00 - 17:00