ดร.ปริมญดา ดวงรัตน์

Partner, Baker&McKenzie Thailand

ดร.ปริมญดา ดวงรัตน์

Partner, Baker&McKenzie Thailand

Education

University of Oxford (DPhil, Law, 2006)

University of Oxford (Master of Studies, Distinction, 2003)

Harvard University (LLM, 2000)

Chulalongkorn University (LLB, honors, 1998)

All courses by ดร.ปริมญดา ดวงรัตน์

กระบวนการและทางปฏิบัติในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำInitial Public Offering (IPO)

03 Nov 2018
09:30 - 12:30