ศาสตราจารย์(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

Chairman, Baker&McKenzie Thailand

ศาสตราจารย์(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

Chairman, Baker&McKenzie Thailand

Education

National Defence College, Class 18 (Diploma for Joint State-Private Sectors, 2006)

The Judicial Training Institute, Class 9 (Certificate for Senior Executives, 2005)

Harvard Business School (Certificate, Families in Business Thailand, 2004)

The Law Society of Thailand (Certificate, Notary Public Training, Class 1, 2003)

Director Education Program, Yale School of Management (Certificate, Corporate Governance, 2002)

The King’s Prajadhipok Institute (Diploma for Executives Program, 2002)

Australian Institute of Directors (Certificate, Company Directors Course, 2000)

J.L. Kellogg Northwestern University (Executive Certificate, Baker & McKenzie Partner Program)

University of British Columbia (LLM, 1987)

Chulalongkorn University (LLM, 1983)

Chulalongkorn University (LLB, 1976)

Admitted as Thai Barrister-at-law, 1976

All courses by ศาสตราจารย์(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

รูปแบบองค์กรธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

12 Sep 2018
18:00 - 21:00

การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)

10 Nov 2018
09:30 - 12:30

หลักการเจรจาและร่างสัญญาทางธุรกิจ

24 Nov 2018
09:30-17:00