อาจารย์ สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์

ผู้อำนวยการโครงการฯ

อาจารย์ สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์

ผู้อำนวยการโครงการฯ

Education

Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, Cambridge, MA
Executive Certificate in Management and Leadership
Courses: Macroeconomic for Executives, Negotiation for Executives, Understanding and Solving Complex Business Problems and Transforming Leadership Strategy.

Boston University School of Law, Boston, MA
Master of Laws in Banking and Financial Law
Concentrations: International Banking and Financial Law, Securities Transaction

Chulalongkorn University, Faculty of Law, Bangkok, Thailand
GPA: 3.79 (top 10% of class)
Honors: 1st class honors
King Bhumibol Scholarship

Barrister-at-Law, Thai Bar Association

All courses by อาจารย์ สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์

พิธีเปิดการอบรม และOverview

11 Sep 2018
18:00-21:00

Starter Session

16 May 2016
18:00

วิกฤตเศรษฐกิจ: ผลกระทบและการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย

19 Sep 2018
18:00 - 21:00

Case study

27 Nov 2018
18:00 - 21:00